Nyheter

Sten Malmquist stipendiat år 2023; Magdalena Kleszynska

Den 23 augusti 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Magdalena Kleszynska från Polen, Sten Malmqvist stipendium. Hon blir därmed 2023 års artist in residence i Tomelilla kommun.

Under ca 6 veckors tid under våren 2023 kommer Magdalena Kleszynska att bo och verka i Tomelilla.

Till 2023 års Artist in residence-utlysning inkom cirka 65 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

I sitt konstnärskap undersöker Magdalena Kleszynska föremål som har en koppling till det förflutna. Genom att synliggöra våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog med människor som en gång levat.

Magdalena Kleszynskas plan för sin vistelse i Tomelilla innefattar ett avstamp i den lokala historien. Vistelsens första skede består i ett studium av bygdens museala samlingar.

I ett andra skede kommer Kleszynska att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem. Genom att använda sig av en konstnärlig undersökande metod möjliggörs nya tolkningar av bygdens historia och stor interaktion med Tomelillas medborgare är att vänta då historiska föremål väcker intresse. Hela projektet, hennes eget grävande arbete och Tomelillas medborgares bidrag, kommer sedan att sammanställas och presenteras i en utställning i Tomelilla konsthall.

Läs mer om artist in residence på konsthallens webbsida