Nyheter

Sommarhälsning

Allt har sin tid. Arbetet har sin, ledigheten sin. Nu är vi där, i skiftet.

Första semesterdagen är skillnaden väldigt påtaglig – färre måsten och färre tider att passa. Utrymmet finns för att njuta, vila och ta tag i det där som aldrig tycks bli gjort under arbetsåret. En känsla av att kunna göra det man allra helst vill, infinner sig. Det är precis så det ska få vara.

För den som ändå arbetar under hela sommaren eller inte arbetar alls, ger ljuset och värmen den där extra energin som gör livet gott.

Under våren hann vi knappt andas ut efter flera års pandemi, förrän fred i Europa inte längre gällde. En ny oro tog plats och en annan beredskap i kommunen tog form. Vi har en löpande dialog med Länsstyrelsen och Migrationsverket kring boendefrågor för flyktingar och annat stöd. Den kommer fortsätta under sommaren, liksom en bevakning av hur det allmänna säkerhetsläget utvecklar sig.

I september är det dags för val som förberetts sedan länge. Visst känns det som att detta val betyder lite extra när vi ser krig och de demokratiska fri- och rättigheterna utmanade i vår närhet.

Till sist - stort tack

… till dig som arbetar i Tomelilla kommun för att du varje dag ger service, klarar utmaningar, utvecklar och samarbetar.

… till dig som sommarvikarierar hos oss så att andra kan vara lediga.

… till dig som är invånare eller företagare för alla goda möten och att vi tillsammans bygger vår plats Tomelilla.

 

Glad sommar!

Leif Sandberg, (C), kommunstyrelsens ordförande

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör