Nyheter

Sök investeringsstöd från Klimatklivet

Funderar du som företagare på att energieffektivisera, energikonvertera eller till exempel köpa in miljövänliga lastbilar? Då finns möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet, med upp till 70 procent av investeringskostnaden.

En ny ansökningsomgång öppnar 21 september 2020. 

Exempel på klimatsmarta åtgärder som beviljats investeringsstöd i Skåne:

  • Byte av oljepanna till biooljepanna – Nolato Polymer AB beviljades stöd från Klimatklivet för att energieffektivisera sin energianvändning genom att byta ut sin gamla oljepanna till en biooljepanna.
  • Inköp av biogaslastbilar. Tommy Nordbergh Åkeri AB har köpt in nio tunga lastbilar med gasdrift
  • Konvertering från eldningsolja till träpellets - NCC Industry AB beviljades stöd för att konvertera från eldningsolja till en träpelletseldad panna.
  • Tillvaratagande av spillvärme/leverans av fjärrvärme – Skånefrö Förvaltnings AB beviljades stöd för att byta ut sin oljepanna mot en pelletspanna och en pyrolysbaserad biokolpanna.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Det är i första hand Länsstyrelsen som ger råd och vägledning för sökande kring framtagandet av en ansökan medan Naturvårdsverket är den myndighet som fattar beslut om vilka åtgärder som blir beviljade stöd. Åtgärderna bedöms utifrån klimatnytta per investerad krona.  

Läs mer och ansök på naturvårdsverkets hemsida: 

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet