Nyheter

Smedstorps station

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning upprätta förslag till ny detaljplan för Smedstorps station.

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick kommunen ett avtal om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och deras anläggningar. Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras kommunen, och för att kunna reglera marken i en förrättning krävs en detaljplaneändring.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från järnvägsändamål till parkering.