Nyheter

SLU Alnarp studerar hållbarhet i Tomelilla

Ett tjugotal studenter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp besökte i början av november Tomelilla kommun. Under höstterminen kommer Tomelilla kommun vara studieobjekt i en tillämpningskurs inom området hållbar stadsutveckling.

Studenterna är precis i uppstarten av delkursen där de gruppvis ska ta fram projektidéer med tillhörande projektplaner. Projekten ska ha en konkret koppling till just Tomelilla.

Under förmiddagen fick besökarna en bred genomgång av kommunens tillväxt- och planeringsarbete med fokus på hållbarhetsaspekter. Utmaningar och förutsättningar lyftes särskilt för att stimulera till relevanta projektuppslag. Efter lunch var det dag för en rundtur med buss för att se exempel på pågående stadsutvecklingsarbete.

Under höstens gång kommer grupperna jobba vidare med uppgiften för att sedan komma tillbaka till Tomelilla 15 november för att presentera sina då formulerade projekt. I slutet av december är det dags igen för en avslutande redovisning.

Helena Mellqvist är kursledare.

- Det som är speciellt med tillämpningskursen, är att det studenterna läst och lärt nu ska möta befintliga hållbarhetsutmaningar i Tomelilla, säger hon.

Terese Bruhn är planarkitekt i Tomelilla kommun och har planerat studenternas besök. Hon framhåller att kommunen både ger och får i kontakten med SLU.

- Det kommer bli mycket spännande att få ta del av studenternas arbete. Det kan komma förslag på lösningar vi själva inte sett, menar Terese Bruhn.