Nyheter

Satsning på näringslivet

Nu väljer Tomelilla kommun att göra en satsning på näringslivsfrågorna genom att anställa en näringslivschef, bredda arbetet och förstärka Tomelilla direkt med lotsfunktion.

– Vi har ambitionen att bli riktigt vassa inom näringslivsområdet, säger Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande. Företag och företagande har en stark tradition i Tomelilla, vi ser en stor potential för utväxling genom vår satsning.

I näringslivschefens uppdrag ingår att tillsammans med kommunens näringslivsstrateg driva ett arbete som både utvecklar stödet till befintliga företag och skapar förutsättningar för nya etableringar.

– Innovation är ett nyckelord in i framtiden, menar Britt-Marie Börjesson, kommundirektör. Det ser vi inte minst i samband med alla de medel som finns att ansöka via Vinnova och olika EU-organ. Genom att stimulera till att tänka nytt inom kommunen, kan vi bli bättre på vårt bidrag till att företag kan ta nästa steg i sin utveckling. Tillvaron kan förändras snabbt, det har vi blivit varse under detta coronaår. Då gäller det att vara lika kvick med att ställa om och se nya vägar.

Som näringslivschef har Henrik Lundblad anställts.

– Henrik har den breda kompetens och erfarenhet vi anser behövs för denna tjänst, säger Britt-Marie Börjesson. Han har ett starkt utvecklingsfokus och brinner för innovativa lösningar, samtidigt som han är jordnära och inte tappar kontakten med företagens vardag.

Henrik Lundblad arbetar för närvarande som näringslivsstrateg i Skurups kommun.

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya ambitiösa kollegor, politiker och företag arbeta för att utveckla Tomelilla kommun - för näringslivets och kommuninvånarnas skull, säger Henrik Lundblad.

I satsningen ingår också att stärka upp kontaktcenter Tomelilla direkt med en del direkt riktad mot näringslivet.

– Vi har redan under planeringen av vårt kontaktcenter och i kommunens näringslivsplan haft med funktionen företagslots, berättar Britt-Marie Börjesson. Nu tar vi det klivet genom att näringslivsstrategen utvecklar detta arbete. Det ska vara enkelt för näringslivet att växa och verka i kommunen - det kan vi som kommun påverka genom vår service.