Nyheter

Ringar på vattnet – en utställning om biologisk mångfald och vattenvård

Fredagen den 4 september är det vernissage för utställningen ”Ringar på vattnet – från Österlen till Östersjön”. En konstutställning om vatten där förhoppningarna är att besökarna ska bli mer uppmärksamma för biologisk mångfald och vattenvård i sin närhet.

Vattnet är en av jordens viktigaste resurser som ofta tas för givet. Att vatten inte skapas på nytt varje gång vi öppnar kranen utan cirkulerar i ett oändligt kretslopp är en viktig vetskap. Människan har påverkat åarnas naturliga lopp, rätat, byggt dämmen och förorenat vattnet. Vi måste inse att det är samma vatten som rinner som åar och bäckar genom skog, äng och jordbruksmark som genom städer och avloppsrör.

- En bild säger mer än tusen informationsträffar, säger Valentina Zülsdorff, projektledare för Leader projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Med den här utställningen vill vi uppmärksamma vikten av rinnande vatten i landskapet men också visa samverkan kring vattenfrågor. 

Utställningen är en del av Leader projektet ”Österlens sköna vattendrag” där olika aktörer i projektet står bakom fotografierna, bland annat har elever på Österlens folkhögskola jobbat med vatten som tema vilket resulterat i material till utställningen.   

- Utställningen är bara en liten del av projektet, berättar Valentina. Vi kommer framöver fortsätta sprida information om sydöstra Skånes åar men även fokusera på konkreta åtgärder i våra olika vattendrag.

Utställningen hänger på nedre plan i Tomelilla konsthall och går att se från den 4/9 till och med den 1/11.

Österlens åar mynnar till Östersjön och därmed bärs ett stort ansvar från kommunerna att förbättra vattendragen. Därför har vattenråden i samarbete med kommunerna i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag som huvudsyfte att jobba för god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Du finner mer information om Österlens sköna vattendrag här.