Nyheter

Riktade insatser kan ligga bakom allt fler orosanmälningar

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att orosanmälningarna har ökat i landet. Isabell Ahl, enhetschef på barn och familj i Tomelilla känner igen bilden och menar att ökningen bland annat kan bero på att man gjort flera insatser för att öka anmälningsbenägenheten.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att orosanmälningarna har ökat i landet. Isabell Ahl, enhetschef på barn och familj i Tomelilla känner igen bilden och menar att ökningen bland annat kan bero på att man gjort flera insatser för att öka anmälningsbenägenheten.

− Vi har lagt tid och vikt på att bygga ett nära och välfungerande samarbete med skola, elevhälsa, BVC och polis under de senaste åren. Detta är en del i ett medvetet arbete som kan leda till fler orosanmälningar.

Samarbetet med polisen är ett förebyggande arbetet som gör att socialtjänsten kommer in i ett tidigare skede.

− Vi vill komma in så tidigt som möjligt för att kunna börja arbeta proaktivt tillsammans med familjerna, fortsätter Isabell Ahl.

Myndigheten barn- och familj har under året förstärkt sin verksamhet för att möta behoven. I januari 2020 börjar arbetet med metoden Intensivt hemmabaserat familjearbete.

− Det innebär att vi ger behövande familjer ett intensivare stöd över en längre tid som syftar till att ungdomar ska kunna bo kvar hemma, säger Isabell Ahl.

Dessutom går Tomelilla kommun under våren 2020 in i projektet Växa tryggt, som är ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Barnhälsovårdens basprogram erbjuder alla familjer två hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska medan Växa tryggt erbjuder sex hembesök.

− Växa tryggt kommer att ge oss ytterligare en möjlighet att komma in i ett tidigt skede, säger Isabell Ahl.