Nyheter

Riksväg 11 i Tomelilla avstängd 11/8 – 18/8

Från den 11 augusti till och med den 18 augusti kommer delar av riksväg 11 i Tomelilla vara avstängd. Det kommer bytas VA-ledningar på sträckan mellan korsningen riksväg 11/gamla Malmövägen och korsningen riksväg 11/Anders Perssons väg. Detta påverkar framkomligheten för trafiken.

Skyltning kommer finnas för omledning.

In och utfart för boende i område Norreplan sker via Skräddargatan.

Även busstrafiken påverkas vad gäller hållplatser på sträckan.

Vid frågor kontakta Tomelilla direkt
Telefon: 0417-18000
E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se