Nyheter

Rejält uppåt i skolranking

I Lärarförbundets skolranking gör Tomelilla kommun i år ett ordentligt hopp. 90 placeringar uppåt ger plats 180.

Rankingen består av olika kriterier där Tomelilla placerar sig riktigt högt i två. Andelen utbildade lärare ger plats 29. När det kommer till kriteriet ”Kommunen som huvudman”, hamnar Tomelilla på plats 24. Det sistnämnda kriteriet handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar Lärarförbundets lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. 2020 var placeringarna 119 respektive 133.

Lägst betyg får kommunen vad gäller elevernas resultat. Där kommer siffrorna dock från förra året.

- Underlaget är alltså inte helt aktuellt vad gäller skolresultaten, berättar Johan Holmqvist, skolchef. Vi ser en positiv trend även här. Till exemepel vad gäller årskurs 6 resultat från vårterminen som placerar Tomelilla bland den övre fjärdedelen i landet.

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala, (C), är glad över att kurvan pekar uppåt.

- Förutsättningarna är nu på plats, menar hon. Det finns en stabil skolledarorganisation och lärare som arbetar engagerat för att ge eleverna de bästa möjligheterna för ett lärande.

Också familjenämndens vice ordförande Ewa Carnbrand, (M), är nöjd och betonar vikten av långsiktigt tänk.

- Det viktigaste nu är att verksamheten kan fortsätta jobba på det sätt vi ser ger resultat, menar hon.

Årets ranking blir den sista Lärarförbundet genomför. Landets alla 290 kommuner har jämförts under många år. Epitetet ”Bästa skolkommun” har getts den kommun som hamnat på första plats.