Nyheter

Region Skånes resevaneundersökning är i gång

Vart femte år gör Region Skåne en omfattande resevaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Resevaneundersökningen går ut till 125 000 slumpmässigt utvalda skåningar. 

Svaren på resevaneundersökningen används som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne. Genom att svara på enkäten hjälper man regionen och kommunen att få en bättre bild av hur invånarna förflyttar sig. Svaren kommer användas som underlag till allt från stora infrastrukturprojekt på Trafikverket till kommunens lokala planering av gator, gång- och cykelvägar.  

Vecka 36 och 37 genomför Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket en ny resevaneundersökning.

I Tomelilla kommun har 980 enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalada kommuninvånare. Enkäten kommer hem i brevlådan och du fyller sedan anonymt i dina svar på webben. Frågorna handlar bland annat om vilken tillgång du har till olika färdmedel och vilka resor du gjorde under en specifik dag. Det är viktigt att svara, oavsett om man cyklar, kör bil, går eller åker kollektivt.

Frågor? Mer information om undersökningen hittar du på Region Skånes webbplats

Så reser vi i Tomelilla kommun, Resvaneundersökningen 2018