Nyheter

Plus i årsbokslut 2018

Förvaltningen har färdigställt årsbokslutet för 2018 och lämnat det
vidare för politisk behandling.

God befolkningsökning, fokus på välfärdstjänsterna, ett stärkt företagsklimat, digitalisering och ny översiktsplan - så kan 2018 sammanfattas för Tomelilla kommun.

- Vi är på god väg mot målet 14 000 invånare i Tomelilla kommun och under året har vi slutfört flera skol- och förskoleinvesteringar som tillsammans med renoveringar av lekplatser och upprustningar av skolgårdar ökat attraktivitet och möjligheter till aktiv utelek - det är jag riktigt glad för, säger kommunalråd Leif Sandberg(C). 

Ekonomiskt landar resultatet på plus 4,7 miljoner kronor, ungefär sex miljoner under budget. Efter ett ansträngt första halvår, förbättrades driftresultatet något under hösten. En stor återbetalning till Migrationsverket och en oväntad ökning av pensionspremier i december påverkade dock resultatet negativt. Det gör att kommunens hela överskott nu i praktiken kommer från kommunens finansnetto.

- Det är bra att vi har ett hyggligt plus, men det är också en tydlig signal att analysen behöver fördjupas och att fler åtgärder behöver vidtas för att komma i bättre ekonomisk balans, menar Leif Sandberg(C). De insatser som nu genomförs inom förvaltningen på olika områden, skapar möjligheter att skapa en sundare kommunekonomi där budgetföljsamheten ökar och kostnadsökningarna hejdas.