Nyheter

Petra Gipp, Kroppen och ljuset, 18/11–14/1

Den fysiska kroppen tecknar sig likt ett utsnitt i tiden, en förtätad rörelse formar en rumslig kontext. Glipor, passager och snitt öppnar upp mot de yttre rummen, mot världen utanför den egna kroppen. Ljus och skuggor koncentreras och återger de inre rummens dynamik, rytm och tystnad.

Petra Gipp är en av dagens mest uppmärksammade svenska arkitekter. Hon arbetar i gränslandet mellan arkitektur och skulptur. Gipp har flerfaldigt belönats med priser och utmärkelser. Hennes skulpturala verk har visats på utställningar, både nationellt och internationellt, bland annat på Liljevalchs konsthall, Artipelag och Färgfabriken konsthall samt flera gånger på Arkitekturbiennalen i Venedig. På Kivik Art Centre visas hennes verk Refugium permanent. Petra Gipp är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Mitt arbete kännetecknas av ett undersökande förhållningssätt i gränslandet mellan arkitektur och skulptur. Arbetsmaterialet är det gjutna; mestadels gips, men även vax och betong, Med denna arbetsmetod närmar jag mig det arkitektoniska, här skulpteras det rumsliga fram genom fokus på volym, element och detaljer, där allt sammansmälts till en och samma tanke. Att sömlöst arbeta med ett material ger mig en möjlighet att utifrån materialet gestalta en arkitektonisk idé. På så sätt kan de rum och volymer som jag skapar få en tydlighet, en personlig röst.

-Petra Gipp