Nyheter

Personuppgiftsincident i samband med larmavbrott

Torsdag 23 mars slutade trygghetslarmen i Tomelilla fungera då kommunens leverantör Careium drabbades av en cyberattack.

Detta drabbade alla som har trygghetslarm från företaget och inte enbart dem i Tomelilla. Redan samma kväll fungerade larmen igen.

Enligt uppgifter från Careium, har detta sannolikt också lett till att den som utfört attacken fått tillgång till uppgifter om dem som använder larmen. Det rör sig om personuppgifter såsom exempelvis namn och personnummer.

I vissa fall finns också uppgifter kopplat till hälsa bland det som kan ha läckt.

- Det handlar i så fall om uppgifter som ska ge den som svarar på larmet hos oss en beredskap för att ge rätt hjälp, till exempel afasi och bekymmer med talet, förklarar Camilla Andersson, socialchef.

Brev går i dagarna ut till samtliga drabbade i Tomelilla kommun med information om vad som hänt. Det rör sig om ungefär 360 Tomelillabor.

- Vi ser naturligtvis allvarligt på det som hänt och beklagar det djupt. Kraven på säkerhet är höga vid våra upphandlingar. Vi har kontakt med Careium för att få mer kunskap kring vad som hände och hur det kunde hända. Det vi framför allt vill vi veta, är hur företaget ska skydda sig från att det händer igen, säger Camilla Andersson.