Nyheter

Österlenhem - Förtydligande gällande snöröjning

Då den första snön nu har fallit i Skåne får vi en del frågor om snöröjning och halka. I februari 2020 informerade vi i samband med den årliga hyreshöjningen att: Årets hyresökning täcker inte de ökande löpande kostnader bolaget har. Vi kommer därför att titta över var vi kan spara in och vi börjar med grönyteskötseln och vinterväghållningen för att så långt som möjligt undvika att dra ner på fastighetsunderhållet.

Att dra ner på snöröjning och grönyteskötsel för lägenheter i markplan är ett av sätten att minska kostnaderna då detta har varit en service som inte ingår i hyresavtalet.

Vi borde ha förtydligat att alla boende med egen entré fått återta ansvaret av snöröjning vid entrén och fram till gångbanan.

Vi hoppas att ni har förståelse för att vi återgår till den snöröjning vi har som krav att göra för att vi ska kunna fortsätta göra ett så bra underhåll som möjligt i våra fastigheter.