Nyheter

Öppet brev till invånare och företag om läget just nu

Världen ser inte riktigt ut som den brukar. Effekterna av coronaviruset, covid-19, påverkar en hel värld och kommunerna är tillsammans med våra myndigheter och regioner på många sätt spindeln i nätet för att så bra som möjligt hantera situationen.

Tomelilla kommuns ansvar är tydligt. Vi ska hålla samhällsviktig verksamhet i gång och följa våra myndigheters samt riksdag och regerings rekommendationer och beslut.

- Vi har klarat krislägen och tuffa situationer förr och det ska vi göra även denna gång, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg.

Världshälsoorganisationen beskriver coronaviruset som en pandemi och smittspridningen i Sverige bedöms nu som allmän. Vi tar människors oro på stort allvar, men vår allra viktigaste uppmaning just nu är mana till lugn och försöka bidra till att minska smittspridningen. Vi vet att de allra flesta som smittas får lindriga symtom. Vi vet också att hög ålder och underliggande sjukdomar är en riskfaktor.

För att bromsa effekterna har vi både nationella och lokala beslut som får konsekvenser. I näringslivet införs olika restriktioner, människor arbetar hemifrån i vissa verksamheter, resor och möten ställs in och stora evenemang förbjuds.

I Tomelilla kommun har vi höjd beredskap sedan tre veckor tillbaka. Vi följer de statliga myndigheternas rekommendationer och vi är förberedda för ett långt förlopp.

Vi har bland annat:

  • planerat för hur vi kan upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter om många i vår personal blir sjuka samtidigt
  • planerat för hur vi ska erbjuda barn och elever omsorg vars föräldrar eller vårdnadshavare behöver arbeta även om förskolor och skolor skulle behöva stänga
  • löpande medverkat vid den samverkan som pågår löpande i länet mellan region, statliga myndigheter och kommuner

Våra myndigheter försöker med sina insatser kapa smittspridningskurvan för att sjukvårdens resurser ska räcka över tid. Det är viktigt eftersom coronaviruset sannolikt kommer att påverka oss under en längre period. Det viktigaste du som kommuninvånare kan göra nu är att bidra till minskad smittspridning. Var noggrann med din handhygien, respektera restriktivitet i besök inom vård och omsorg och stanna hemma om du är sjuk. Samma sak gäller dina barn om de är sjuka, även vid lindriga symtom.

Vi behöver hjälpa varandra i en extraordinär situation. Kanske kan du bidra genom att hjälpa någon i din närhet som har det besvärligt? Din insats kan göra skillnad för en äldre person du känner som kanske inte har tillgång till samma uppdaterade information som du. Kanske hinner du en kort stund förklara lite om smittrisken och vad som händer i vår kommun och i omvärlden? Kanske kan du köpa med en kasse mat när du ändå är och handlar själv? Har du en bekant som inte pratar så bra svenska, hjälp om möjligt till att översätta det som våra myndigheter och vi berättar. På vår webbplats finns länk till information på andra språk – visa gärna den.  

Ser du uppgifter i olika mediekanaler som du misstänker är felaktiga – ta reda på vad som är fakta och hjälp oss gärna genom att hänvisa till myndigheternas säkerställda information.

Vi vet att mycket redan görs men vill gärna ändå uppmana till fortsatt omtanke och stöd oss invånare emellan, både för att öka tryggheten och minska smittspridning.

I kommunen ses vi varje dag för att stämma av, fatta nya beslut och agera för bästa möjliga hantering av situationen. Våra medarbetare sliter just nu extra hårt i olika verksamheter, mest inom skola och omsorg men också i andra verksamheter. De är vana vid att arbeta med ett varmt hjärta och samtidigt hålla huvudet kallt. I omsorgen om våra äldre och funktionsnedsatta personer är man sedan länge van vid att hantera olika smittspridningar, influensaepidemier, resistenta bakterier m.m..

Just nu pågår många insatser utöver det vi normalt gör. Vår personal gör ett fantastiskt arbete. Vi kommer att ha en fortsatt utmanande tid framför oss. Då är det bra att vi har planer och riskanalyser som hjälper oss att agera tillsammans, långsiktigt och snabbt om det krävs. Vi gör också vårt bästa för att nå dig som kommuninvånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt via vår webb, via vårt kontaktcenter och via våra medarbetare.

Vårt lokala näringsliv kommer att drabbas av en lägre tillväxt och från kommunens sida vill vi uppmana alla att försöka stödja och bidra till deras intäkter.

Vi har vidtagit åtgärder för att med de medel som vi råder över, underlätta för näringslivet:

  • Det finns möjlighet att som företag få förlängd betalningstid på kommunens fakturor.
  • Vi erbjuder oss att korta ner våra betalningstider till leverantörer.
  • Vi beviljar anstånd på inbetalning av hyra i de kommunala lokalerna.
  • Vi förlänger, där behov finns, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
  • Vi skjuter på tillsynsbesök som kommunen utför och som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
  • Vi prioriterar, inom vårt ansvarsområde, verksamhetskritiska tillståndsärenden. Som exempel kan nämnas möjligheten att snabbt få möjlighet att redan nu öppna uteserveringar.

Om du som har ett företag behöver stöd enligt ovan, kontakta vårt kontaktcenter Tomelilla direkt!

Sist men inte minst, omtanke om varandra, att stanna hemma vid symtom och noggrann handhygien är kanske viktigast av allt just nu. Med det och ett extra stort ansvarstagande hos var och en, har vi tillsammans förutsättningar att ta oss igenom den här situationen.

Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande                                           

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör