Nyheter

Ombyggnad på Centralgatan under juni

Centralgatan i centrala Tomelilla kommer att vara avstängd 7 juni till och med 15 juni.

Omledningsskyltning finns på plats. Under perioden kommer det finnas möjlighet till tillfälliga parkeringar på torget. Gatan längs torgets östra del har ändrad körriktning under perioden. 

Sedan tidigare påbörjades arbetet med att gräva för belysningsstolpar, bygga cykelbana och bredda gångbanan.

Ombyggnaden är en del i kommunens centrumutveckling. Läs mer på tomelilla.se/centrumutveckling