Nyheter

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021. Arbetet kommer under en begränsad tid att påverka tillgängligheten till vandringsleder, stigar, rid- och cykelleder.

Under tiden arbetet pågår kommer Gårdlösaleden tillfälligt ledas om via den gröna cykelleden för att inte störa byggarbetet, detta innebär att den gröna cykelleden stängs av under samma tid. I samband med schaktningsarbeten på vandringsled och motionsspår kommer dessa samt övriga cykelleder att stängas ner tillfälligt. Det kommer även att köra tunga maskiner mellan Kanalgatan och vattenverket under hela hösten och vintern.

Bilden visar tillfällig sträckning för Gårdlösaleden (markerat i blått) samt område som berörs av ombyggnaden (markerat i gult). När byggprojektet är klart kommer stigar, leder och motionsslingor kunna användas som vanligt.

Start för ombyggnaden är vecka 43. Projektet utförs som en totalentreprenad av Malmberg Water AB.