Nyheter

Ombyggnad av gator och gångbanor på Adelgatan april-14 juli

Den 3 april startar en ombyggnation av gator och gångbanor på Adelgatan mellan Carl Millesgatan och Östergatan i centrala Tomelilla. På bilden till höger är området inringat.

Svevia kommer att utföra arbetet med ombyggnad av gaturummet. Kommunen bygger ut cykelvägar och gångbanor i centrala delar av Tomelilla och höjer upp korsningspunkter i Adelgatan för säkrare passage av oskyddade trafikanter.

En del av arbetena samordnas med Coops arbete på sin fastighet. Syftet är att få en trevligare miljö i vårt gaturum.

Arbetet startar under första veckan i april och beräknas vara klart 14 juli.

Under vissa perioder kommer framkomligheten vara begränsad.