Nyheter

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet för vatten och avlopp under vägen att förnyas. Under arbetets gång är det begränsad framkomlighet men ett körfält ska hållas öppet. Arbetet kommer vara klart under 2019.