Nyheter

Ombyggnad av busshållplatsen Gränsgatan

Kommunen bygger om busshållplatsen Gränsgatan. Under byggtiden kommer påstigningen att ske på tillfälligt markerade påstigningsplatser i närheten.
Arbetet kommer att starta på måndag den 27 april.