Nyheter

Om du har hemtjänst eller hemsjukvård

Om någon ringer på och utger sig för att komma från kommunen eller Förenade Care, tänk på att:  

  • Vi har bokade fasta besök eller kommer när du kallat på oss på ditt trygghetslarm.
  • Både hemtjänst och hemsjukvård har legitimation, arbetskläder och bilar med Tomelilla kommuns eller Förenade Cares logotyper. Fråga efter legitimation om du inte ser den direkt eller blir osäker.
  • Om du behöver tillfälligt besök av sjuksköterska från hemsjukvården, bokas det besöket oftast samtidigt som hemtjänstpersonal är på plats.
  • Vi informerar dig om det ska komma ny personal hem till dig. Ofta har ny personal gått bredvid innan och är känd för dig.