Nyheter

Nytänk i kommunala planteringar

Arbetet med kommunens rabatter och planteringar förändras. Från att ha planterat nytt flera gånger om året, satsar man nu på växter som är fina hela säsongen, och som kommer åter år från år. Det är numera s.k. perenner i de flesta av kommunens rabatter. Tänker man efter kring växtvalet så kan man ändå få rabatter som blommar och är fina från tidig vår till sen höst.

Genom att inte behöva byta växter så ofta håller man också ner kostnaderna. Eftersom kommunens gatu- och parkenhet dessutom använder egen harpad (grovsållad) jord och gör sin egen lövkompost, så gör man också miljövinster. Tanken är att vartefter som perennerna växer sig stora, och kanske för stora, så ska de delas för att kunna planteras vidare i fler kommunala planteringar.

På bilden syns Anna Viberg, anläggare på gatu- och parkenheten, när hon planterar i den nyanlagda upphöjda rabatten på Norregatan. I den växer rosa buddleja, silverfryle, daggfunkia och löjtnantshjärta.