Nyheter

Nyfiken på resultatet i kommunvalet?

Det stora flertalet av alla röster till kommun, region och riksdag har nu räknats. Sådana röster där giltigheten behöver bedömas av länsstyrelsen, återstår dock.

 

I kommunvalet, fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige preliminärt så här.

Parti Mandat 2018 Mandat 2022
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 10 9
Centerpartiet 8 6
Kristdemokraterna 1 1
Liberalerna 1 1
Miljöpartiet de gröna 1 1
Moderaterna 8 9
Sverigedemokraterna 10 12
Vänsterpartiet 2 2

Vad händer nu?

Vilka partier som kommer styra Tomelilla, antingen genom att ha en majoritet eller styra som minoritet med stöd av andra, är inte klart. Det är upp till partierna att nu arbeta med det.

När mandatfördelningen är helt fastställd genom att alla röster räknats, kommer det avspeglas på hur många ledamöter från varje parti som tar plats i kommunfullmäktige under kommande fyra år. 17 oktober äger det första sammanträdet rum med det nyvalda fullmäktige.  Under detta möte, väljs kommunfullmäktiges ordförande, 1.e vice ordförande och 2.e vice ordförande samt en valberedningsnämnd med en person från varje parti.

Vid kommunfullmäktiges möte 19 december, ska ledamöter till kommunstyrelse, nämnder och andra politiska uppdrag, väljas på förslag från valberedningsnämnden. Nuvarande kommunstyrelse och nämnder tjänstgör året ut.

Alla kommunfullmäktigesammanträden, kan du följa direkt på tomelilla.se eller se i efterhand.

På Valmyndighetens webbsida val.se kan du se och följa utvecklingen av alla valresultat i hela landet.