Nyheter

Nybyggnad av gata Tomelilla 10 norra

Nu startar arbetena med att bygga gata till de nya tomterna på Tomelilla 10 norra. 

Gatan ska ansluta till Ökenvägen och kommer att påbörjas månadskiftet mars-april.

Arbetena beräknas preliminärt vara avslutade före midsommar 2020.

Vid frågor kontakta oss på
Tel: 0417- 180 00
E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se