Nyheter

Nybyggd sträcka på gamla Malmövägen öppen för gång- och cykeltrafik

Nu kan du gå eller cykla längs gamla Malmövägen igen. I stället för bron som fanns tidigare har det byggts en vall och lagts en vägtrumma för viltpassage i den gamla järnvägslinjen. Ovanpå vallen har det också byggts en gång- och cykelväg.

Bron som gick över före detta järnvägen på gamla Malmövägen mellan Tryde och Tomelilla revs på grund av sitt dåliga skick.

Kvar att göra är asfaltering som kommer ske under våren.