Nyheter

Ny vision visar vägen

En ny vision och devis för Tomelilla kommun antogs under kommunfullmäktigemötet 14 december. Till detta finns nu också årliga medel att söka för de invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda.

Tomelilla kommuns föregående vision gäller år 2020 ut. Med anledning av det har ett arbete med att utarbeta en ny genomförts.

Nya visionen lyder:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

En kortare devis är kopplad till visionen:

”Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021.

- Vi vet att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens vision Tomelilla 2030, säger Britt-Marie Börjesson. Medlen ska rikta sig till dem som har stora och små idéer för att utveckla Tomelilla. Syftet är alltså att stödja modiga idéer och förverkligandet av visioner och drömmar.

Nu ska kommunen sätta formerna för hur själva ansökningsprocessen ska se ut.

- Någon gång under 2021 års första månader kommer vi att kommunicera detta, berättar Britt-Marie Börjesson. Vi vill ha en bred grupp som bedömer ansökningarna med representanter från såväl kommunen som närings- och föreningsliv. Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan och hur nytänkande projektet är för just Tomelilla.

Samtliga kommunala verksamheter ska också utifrån sina förutsättningar sträva mot att uppfylla visionen. Hur det går, kommer följas i den ordinarie löpande verksamhetsuppföljningen.

Hur har framtagandet av visionen gått till?

Arbetet har pågått sedan sent 2019 fördelat på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om framtagande och innehåll. Denna del av framtagandet avslutades med ett seminarium i kommunfullmäktige. Därefter har ytterligare en bearbetning av själva formuleringen till förslaget till vision skett i förvaltningsledningen innan beslutet slutligen fattades i kommunfullmäktige.

Parallellt har samtal och intervjuer ägt rum med ett antal företag och enskilda i kommunen. Där lyftes de agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar trakten. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar.