Nyheter

Ny mötesplats för alla

Kommunen får en ny mötesplats i kommunhusets café.

Att mötas och skapa dialog är nyckeln till sammanhållning och förtroende människor emellan. Nu pågår en insats i Tomelilla och Ystads kommuner för att skapa inkluderande miljöer och mötesplatser.

Insatsen, som finansieras av Länsstyrelsen, bygger på de erfarenheter som gjorts i Skurups kommun kring arbetet med medskapande mötesplatser. Mötesplatserna kommer att anpassas efter Ystad och Tomelillas förutsättningar, med målet att skapa deltagande och delaktighet hos invånarna.

- Mötesplatsen blir vad vi gör den till, säger Lulu Mårtensson, integrationssamordnare. Här ska man kunna njuta av exempelvis musik eller föreläsningar. Utifrån besökarnas önskemål kommer aktiviteter anordnas och gäster bjudas in.

På plats kommer det finnas medarbetare från kommunen av olika slag för att kunna svara på frågor och lyssna på synpunkter under mer informella omständigheter.

- Vi ska ha trevliga möten där vi kan umgås samtidigt som vi ska dela med oss av vår kunskap till både nya och etablerade kommuninvånare, säger Lulu Mårtensson.

Mötesplatsen kommer äga rum varje måndag framöver med start den 26 augusti kl. 16.00 – 19.00 och platsen är kommunhusets café. Det är helt kostnadsfritt att vara med.

På Mötesplatsens sida kan man bland annat läsa aktuellt program.