Nyheter

Ny cykel- och gångväg byggs från Slakterigatan/Eriksgatan till stationen

Den befintliga cykel-och gångvägen som går mellan Slakterigatan och Eriksgatan ska kopplas ihop med en ny cykel-och gångväg. Bygget är igång och vägen ska fortsätta fram till stationsområdet. Hela sträckan kommer också få förbättrad och ny belysning.

Det ska också skapas en naturplantering med bland annat bok, ek, poppel och slån för att få en mer parkliknande känsla i området. Som utfyllnad och för att göra en anpassning till omgivningen återanvänds en del av massorna som grävdes bort när Väladammen fräschades upp.

Arbetet beräknas vara klart tills mitten av maj.