Nyheter

Nu utbildas stöd och omsorg i HBTQi+

Under fyra eftermiddagar genomförs fyra likadana föreläsningar för vård och omsorgs samtliga medarbetare i teaterhallen i Folkets park i Tomelilla.

– Vi har valt att avsluta vårt arbete med den så kallade återhämtningsbonusen med en gemensam aktivitet kring normer, värderingar och bemötande ur ett HBTQI+ perspektiv, förklarar Patrik Sikt som är omsorgschef i Tomelilla kommun.

HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset läggs till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Žana Dončić som arbetar vid RFSL Skåne håller i föreläsningarna där hon utbildar i relevanta begrepp, hälsoläge hos hbtqi+-gruppen, lagstiftning samt håller i diskussioner om hur ett gott bemötande kan se ut utifrån våra uppdrag.

För att samtidigt kunna bibehålla en god verksamhet och för en dialog mellan verksamhetens olika delar genomförs föreläsningarna i mixade grupper med 70 personer per tillfälle.

Under åren 2021-2023 har vård och omsorgsverksamheten fått närmare 15 miljoner kronor från statsbidraget återhämtningsbonusen vilka använts till olika hälso- och återhämtningsfrämjande aktiviteter såsom planeringskonferenser, teambuildningsövningar, utbildningar och schemaarbete med mera. 

– Vi startade i mindre skala med en arbetsplats för att sedan skala upp arbetet till att omfatta alla delar av vård och omsorgsverksamheten. Introduktionsföreläsningarna om HBTQI+ avslutar nu vårt arbete med återhämtningsbonusen, berättar Patrik Sikt.