Nyheter

Nu skapar Tomelilla kommun en innovationsportfölj

Genom att samla innovationsarbetet i en innovationsportfölj, blir det enklare för Tomelilla kommun att se till helheten och tidigt fånga upp behov av innovativa förändringar i verksamheten.

Som kommun förvaltar vi stora samhällsvärden åt våra invånare och kommande generationer. Det är därför viktigt för oss att vi följer med i utvecklingen, tar till oss ny kunskap och anpassar oss till nya och framtida situationer.

Stefan Persson, verksamhetsutvecklare på Tomelilla kommun, leder arbetet med innovationsportföljen. Inspiration har hämtats från OECD:s modell för innovationer inom offentlig sektor som har utvecklats inom deras Observatory for Public Sector Innovation (OPSI).

− Modellen ger oss ett gemensamt sätt att prata om innovation, säger Stefan Persson. Genom att arbeta systematiskt med en portfölj av innovationer kan vi enklare sätta enskilda projekt och initiativ i ett sammanhang. Det hjälper oss att fokusera på helheten och möta de behov som finns i kommunen där små förbättringar inte är tillräckliga, där vi måste vara modiga och tänka helt nytt.

Med verkligheten som utgångspunkt

Vi vill förankra begreppet innovation i verkligheten. En ny idé blir först en innovation när den har börjat användas och gör nytta. Därför är det viktigt att innovationsarbetet utgår ifrån medborgarnas, medarbetarnas och omvärldens verkliga behov.

− Många offentliga verksamheter har, likt Tomelilla, ett aktivt innovationsarbete. Men det bedrivs ofta i enskilda projekt, lösrivet från den ordinarie verksamheten. Genom att anpassa OECD’s modell för innovation till Tomelilla kommuns förutsättningar, blir vi en av de första offentliga verksamheterna i Sverige som använder modellen och bygger en innovationsportfölj, säger Stefan Persson.

Innovationsarbetet sätter igång

Under hösten kommer vi att fylla på innovationsportföljen med fler inspirerande exempel. Vi inleder också utbildningsinsatser som ska ge våra medarbetare kunskap, stöd och handlingsutrymme till att bedriva innovationsarbete som kan göra oss ännu bättre som kommun.

Här på Tomelilla kommuns webbplats lyfter vi fram goda exempel på hur vi redan idag jobbar med innovationer och knyter dem till innovationsportföljen. Genom att lyfta fram goda exempel vill vi också inspirera medarbetare och invånare till ännu fler innovativa initiativ. Följ länken nedan:

→ Till innovationsportföljen

 

Så här fungerar innovationsportföljen

I innovationsportföljen sorteras innovationerna in utifrån olika aspekter. Det kan vara:

  • behov av väsentliga förbättringar av sådant kommunen redan gör, såsom att automatisera administrativa processer.
  • behov av att tidigt förstå vad framtida möjligheter innebär för en kommun. Det kan handla om artificiell intelligens, självkörande bilar eller helt nya sätt att organisera sig.
  • behov av att uppnå mål. För att bidra väl till de globala hållbarhetsmålen 2030 uppfylls måste kommunen bli mer innovativ.
  • behov av innovation vid plötsliga och oförutsägbara förändringar i vår omvärld, såsom den pågående pandemin som har tvingat fram nya sätt för kommunen att bedriva allt från undervisning till säkerhetsarbete.