Nyheter

Nu renoverar vi Smedstorpsbadet

Tidigare har Eljarödsbadet och Välabadet renoverats och nu är det dags för Smedstorpsbadet att fräschas upp. Det blir en totalrenovering av badet som ska vara klar till säsongsöppningen i sommar.

Smedstorpsbadet invigdes 1969 och nu är det dags att se över hela badet. Lars Axelsson som är projektledare på Tomelilla kommun berättar att det är mycket som ska hinnas med under våren. Det kommer att bli en ny entré med nytt grindsystem och ny inhägnad runt området. Både den stora och lilla bassängen ska få nytt underlag. En så kallad pool-liner ska läggas in, en duk som läggs ovanpå den befintliga betongen.

– Det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster med att lägga in en pool-liner i bassängerna. Innan har vi gjort rent, skrapat och målat om bassängerna varje år. En pool-liner ger en betydligt lägre underhållskostnad och håller i ungefär 25 år innan det måste bytas, säger Lars.

Barnbassängen får en ny attraktion i form av ett stort vattenträd där hinkar fylls med vatten som sedan släpps ut. Det ska också sättas upp ett solskydd som skyddar mot UV-strålning.

Ny reningsanläggning och tillgänglighetsanpassade byggnader

En helt ny reningsanläggning ska installeras som på ett effektivare sätt tar hand om klor och rening av vattnet. Den befintliga byggnaden med omklädningsrum, dusch och kiosk är i dåligt skick och ska därför rivas. I stället ska det byggas nya byggnader i modulform som även ska rymma en offentlig toalett och förrådsytor. Hela anläggningen blir nu tillgänglighetsanpassad vilket den inte var fullt ut innan. Även utemiljön kommer fräschas upp.

– Vi ska sätta upp ett solsegel vid uteserveringen, som också får nya bord, stolar och långbänkar. Det blir även ny markbeläggning med plattor vid uteserveringen, säger Lars.

Skolans pellets ska värma badet

Bassängerna har värmts upp med en poolvärmepump. För att få lägre driftkostnader ska uppvärmning i stället ske med hjälp av pelletspannan som finns på Smedstorps skola precis intill badet. 

– Pelletspannan blir en bra lösning eftersom den inte används på sommaren då barnen har lov, kulvert har installerats för att överföra värmen, säger Lars.

Totalt har 5,5 miljoner kronor avsatts till renoveringen som ska vara klar till säsongsöppningen.