Nyheter

Nu lanseras Krångelportalen

En del av kommunens invånare och företag tycker att det är onödigt krångligt att ha kontakt med Tomelilla kommun. För dem lanserar vi nu Krångelportalen. Genom den vill vi minska krångel som drabbar invånare och företag i kommunen.

Om det finns saker i den kommunala verksamheten som invånare och företag tycker är krångligt så vill vi ju naturligtvis få reda på det för att vi ska kunna förändra och utveckla vår service. För oss som arbetar i kommunen kan många saker vara självklara, och det finns risk att vi blir lite hemmablinda. Därför ser vi med spänning fram emot vilka olika krångel som kommer att anmälas.

Krångelportalen riktar sig till invånare och företag, och är alltså inte tänkt för interna frågor. Men om en anställd eller förtroendevald upptäcker ett krångel som drabbar invånare och företag så kan även de anmäla krånglet.

Från och med den 11 maj kommer man att kunna anmäla krångel via en e-tjänst på kommunens webb. Det går också bra att anmäla genom att ta kontakt med Tomelilla Direkt på telefon, brev eller e-post.

Helene Grafman är projektledare för Krångelportalen och är den som kommer att handlägga de ärenden som kommer in, i samarbete med den/de verksamheter som krånglet finns på. Men arbetet har brett stöd i kommunen.

- Tanken är att vi ska kunna identifiera och eliminera de onödigt krångliga processer vi har i kommunen, säger kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Det här är en viktig fråga som vi från ledningsnivå noga följer.

Även politiskt finns stort intresse för Krångelportalen:

- Kommunen finns till för invånarna. Det är därför av största vikt att verksamheten anpassas så att det blir enkelt och begripligt att ha att göra med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C).

Men kommunen har ju flera andra sätt som invånare och företag kan uppmärksamma kommunen på vad de tycker är fel, som till exempel felanmälan och synpunkter och klagomål. Hur ska man veta vad som är ett klagomål och vad som är ett krångel? Jo, så här är det:

  • I Krångelportalen kan man anmäla det om det är onödigt besvärligt, krångligt eller svårt och som Tomelilla kommun ansvarar för eller är involverad i.
  • Men om det är något som är trasigt eller inte fungerar så ska man istället Felanmäla.
  • Om man är missnöjd med ett beslut ska man istället göra ett Överklagande.
  • Om man har en allmän synpunkt eller klagomål på något kommunen gör ska man istället lämna in Synpunkter och klagomål.

Om man fortfarande tycker att det är svårt att se skillnaden så kan Tomelilla Direkt hjälpa till med att förstå vad som hör hemma var.

Vartefter anmälningar om krångel kommer in kommer de att presenteras på kommunens webb. Där kan man också följa handläggningen och se vilka resultat en anmälan får.

Du hittar mer information om Krångelportalen här.