Nyheter

Nu invigs det omgjorda torget och nya cykelstråk

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Under 2021 och 2022 har det genomförts satsningar på cykelväg och gångstråk, skapats förutsättningar för ett levande torg och fler träd och andra växter har förts in i miljön. Kom och se hur det blev!

När: 1 september klockan 15.00
Var: Torget i centrala Tomelilla

Program:
Kl. 15.15 Anette Thoresson (C), ordförande kommunfullmäktige, och Sander Dijkstra (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, inviger torget.  

Kl. 15–17 Projektet Mobilitet på tvärs finns på plats.
• se och prova olika typer av cyklar
• testa hur snabbt du kan vika ihop en vikcykel
• vi bjuder på fika och lite tillbehör till din cykling

Projektet ”Mobilitet på tvärs” finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners.

Kl. 15–17 Representanter från biblioteket finns på plats med böcker och information. 

Välkommen!