Nyheter

Nu börjar vi sopa – håll gärna gatorna fria

Samma grus som förhindrar halka på vinterväglag kan bli hal i sig själv när vintern är över. Därför är det nu dags att börja sopa gatorna i vår kommun. I nästa vecka börjar vi i Lunnarp och Smedstorp och därefter sopar vi gatorna i Brösarp, Spjutstorp, Onslunda och Skåne Tranås. I slutet av månaden är det dags för Tomelilla tätort.  

Det är viktigt att få bort gruset som annars kan hamna i rännstensbrunnarna vilket i värsta fall kan leda till ett sämre flöde. Gatusopningen bidrar också till mindre mängd ogräs vid vägkanten och ger en trivsammare vägmiljö.

På gång- och cykelvägar använder vi oss av en mindre bogserbar sopmaskin, tillsammans med en traktor med ogräsborste och sopvals. Vår stora sopmaskinen som kör på alla vägar kräver ganska mycket plats, därför underlättar det om det inte står parkerade bilar på gatan vid sopning. 

Preliminär tidplan:

V.14-15 Lunnarp, Smedstorp 

V.15-16 Brösarp, Spjutstorp, Onslunda, Skåne Tranås 

V. 17-19 Tomelilla tätort