Nyheter

Nattpatrullen förstärks med sjuksköterskor

Just nu söker Tomelilla kommun fler sjuksköterskor till natten. Anledningen är att verksamheten vill förändra arbetssättet för nattpatrullen så att undersköterskor och sjuksköterskor kan arbeta i team. Omsorgschefen Patrik Sikt beskriver det som en unik satsning och utveckling som både kommer att stärka medarbetarna och öka kvaliteten på den vård och omsorg som verksamheten ger under nattetid.

- Vi bygger också den här strukturen för att stå rustade för framtiden. Mer och mer av den vård som våra medborgare behöver sker i hemmet och där vill vi stärka oss.

Fyra undersköterskor
I dag består nattpatrullen av fyra undersköterskor som arbetar i hela kommunen och åker på planerade besök och larm. Dessutom är en sjuksköterska i tjänst med ansvar för särskilda boenden och hemsjukvården. Den nya strukturen planeras i stället bestå av två team med en undersköterska och en sjuksköterska i vardera.

- Det vi gör är ganska unikt. För sjuksköterskorna innebär det en mer aktiv roll och vi tänker oss också att de ska kunna ha ett utökat ledarskap eftersom de arbetar tider på dygnet när verksamhetsledningen inte finns på plats, säger Patrik Sikt.

Carola Lindgren, enhetschef för nattpatrullen, tror mycket på det nya arbetssättet som bland annat innebär att man aldrig är ensam.

- Både som undersköterska och som sjuksköterska har man alltid någon i samma roll att bolla med och teamet åker alltid tillsammans. Det tror jag skapar både trygghet och en ökad service och kvalitet. På sjukhusen arbetar man nästan alltid i par på det här sättet men i kommuner är det ovanligt.

Sjuksköterskorna som tillträder tjänsterna kan vänta sig varierade arbetspass.

- I nattpatrullen gör man verkligen skillnad för människor. Det är mycket som kan hända på natten, allt från kvalificerad omvårdnad till palliativa situationer. På natten har man dessutom hela kommunen som sitt arbetsfält, säger Carola Lindgren som ser fram emot att fortsätta rekryteringsprocessen och sjösätta arbetssättet.

 

Läs mer om rekryteringen här.