Nyheter

Näringslivsfrukost med tema trygghet

Välkommen på näringslivsfrukost 1 oktober klockan 07.30-09.00.

En trygg och säker kommun är av yttersta vikt för företag och kommuninvånare. Tomelilla är till stora delar tryggt. Samtidigt visar undersökningar på att den upplevda otryggheten är större på vissa platser i kommunen. Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet visar också på att trygghet och säkerhet är av största vikt för näringslivet i Tomelilla.

Vad kan det offentliga i form av kommun och rättsväsende göra för att skapa en trygg kommun? Vad kan vi göra tillsammans? Välkomna till en frukost och samtal med Tomelilla kommuns kommunpolis och våra nyligen rekryterade trygghets- och säkerhetssamordnare.

Näringslivschef Henrik Lundblad håller i frukosten där bland annat Britt-Marie Börjesson, kommundirektör och Per-Martin Svensson, kommunstyrelsens ordförande deltar. 

Vi inleder med mingel och startar mötet klockan 08.00. 

Tid: Fredag 1 oktober kl. 07.30-09.00. Mingel startar 07.30 och mötet startar 08.00.

Plats: Smakbruket, Tomelilla.

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/184322/229ecb6948

Anslut via länk: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlmODMwMGEtNmMyYy00ZWEwLWIxYzAtZTFmMjZiNjI0ZDJk%40thread.v2/0