Nyheter

Missa inte att söka visionsmedel

Nu är sista chansen för i år att söka kommunens visionsmedel för besked under hösten. 1 september är sista ansökningsdag för de ansökningar kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) kommer besluta om i början av oktober.

Privatpersoner, ideella organisationer och näringsliv är välkomna att söka pengar för sina utvecklingsdrömmar och idéer.

Av årets avsatta visionsmedel finns 50 000 kronor kvar. Det går att ansöka om hela eller del av det beloppet.

- Vi uppmanar särskilt personer anknytning till Tomelilla inom högre utbildning eller forskning att söka denna gång, säger Leif Sandberg, (C), ordförande ks och ksaus vice ordförande.

Bedriver man forskning eller forskningsförberedande studier som knyter an till visionen, finns dessutom också en särskild summa om 10 000 kronor avsatt varje år.

- Syftet med medlen är att stimulera testande av innovativa idéer och aktiviteter som bidrar till att uppfylla kommunens vision, säger Per-Martin Svensson, (M), ordförande ksau och  vice ordförande ks. Det är därför viktigt att se till att det man söker för, just har en tydlig koppling till visionen.

Visionen lyder:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

Allt om visionen och hur man söker visionsmedlen finns på www.tomelilla.se/vision. Det går att ansöka direkt via webben i ett formulär.

Ansökningar som kommer in efter 1 september, behandlas vid nästa beslutsomgång under april 2023. Söka kan man göra löpande, men ansökningarna behandlas två gånger per år.