Nyheter

Mindre pendling och mer utbyte när kommuner delar arbetsplatser

Anställda i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Lunds kommuner kommer framöver att kunna distansarbeta i varandras lokaler.

Idén väcktes på allvar när det under pandemin blev tydligt att distansarbete verkligen kunde fungera för en hel del kommunanställda.

- Vi kallar det ”Öppna kommunhus”, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun. Genom att öppna lokaler för varandra underlättar vi för medarbetare som pendlar mellan våra kommuner. Vi blir alla mer attraktiva som flexibla arbetsgivare och får miljövinster genom mindre resande.

En annan förhoppning är ett ökat nätverkande mellan kommunerna när medarbetare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan.

Att kommuner hyr kontorslokaler på andra ställen är inget nytt. Men ett samarbete som detta är mindre vanligt.

- Att fyra kommuner hjälps åt och upplåter arbetsplatser till varandra är såvitt vi känner till unikt. Som bonus hoppas vi mycket på ett utökat samarbete, säger Kristoffer Lindblad, projektledare i Lunds kommun.

De aktuella lokalerna är kontorsarbetsplatser. Lund öppnar sitt Studio Stadshuset, Tomelilla, Sjöbo och Ystad delar av sina centralt belägna kommunhus.

Öppna kommunhus kommer att utvecklas löpande och utvärderas efter ett år.