Nyheter

Mikaeli marknad inställd

På grund av att risken för spridning av covid-19 fortfarande är högst aktuell, ställs höstens Mikaeli marknad in.

Marknaden skulle ha ägt rum i centrala Tomelilla 22 oktober.

- Vi valde att hantera frågan redan nu för att framförallt ge näringsidkarna som tänkt medverka besked i god tid, säger Marie Ståhlbrand (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Ordförandebeslut togs i samråd i kultur- och fritidsnämndens presidium då det bedömdes som angeläget.

Marknadstraditionen är mycket lång i Tomelilla. Tidigare under året ställdes också Tomelilla marknad in, vilket Marie Ståhlbrand då beskrev som ett rationellt men känslomässigt svårt beslut.

- Också Mikaeli marknad betyder mycket för många, inte minst är det en mötesplats för kommuninvånare och besökare, säger Marie Ståhlbrand. Men just därför behöver detta beslut tas då vi inte vill medverka till folksamlingar. 2020 är inte som andra år vi upplevt och vi måste agera därefter.