Nyheter

Medborgarundersökning igång

1200 invånare i kommunen får i dagarna brev från Statistiska centralbyrån (SCB). Det handlar om den stora medborgarundersökningen som Tomelilla kommun beställt.

Hur upplever invånarna Tomelilla som plats att leva på? Vad anser man om kommunens service? Det är frågeområden som undersökningen består av. I år deltar 137 kommuner.

- Om du fått undersökningen, vill jag uppmana dig att svara, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, (C).  Ju fler som svarar, ju mer tillförlitligt blir resultatet SCB får fram och vi kan använda det på rätt sätt i kommunen.

En sammanfattning av resultatet kommer publiceras på här på tomelilla.se.

- Hör du inte till dem som slumpvis utvalts av SCB denna gång, finns andra möjligheter att lämna idéer, synpunkter och förslag, säger kommunstyrelsens vice ordförande Per-Martin Svensson, (M). Medborgarinitiativ är förslag från invånare som kommer till oss politiker för beslut. Det kan man lämna till kommunen när som helst.

Det finns också företagarinitiativ som hanteras på samma sätt. Båda initiativen kan lämnas via e-tjänst.

Vill du bara lämna synpunkter eller klagomål, finns också en e-tjänst. Upplever du att kommunen är krånglig i något ärende, använd gärna Krångelportalen.

Mer information och alla digitala tjänster finns här på tomelilla.se.