Nyheter

Måltidsvänner ska minska ensamheten

Gemenskap är en viktig del av en måltid. Därför erbjuder nu Tomelilla kommun alla som har måltidsabonnemang möjligheten att ansöka om att få en måltidsvän. Att vara måltidsvän är ideellt men man behöver inte betala för maten man äter tillsammans.

- Syftet är att minska ensamheten. Vi vet att många äldre är ensamma och vi vet att sällskap just vid måltiderna betyder mycket. Inte minst brukar det leda till att vi äter mer, säger Camilla Andersson, omsorgschef.

Projektet kommer att pågå under 2020 i ett första skede och sedan utvärderas. Måltidsvänner matchas med de brukare som önskar få en måltidsvän.

- Man behöver inte känna sig ensam för att ansöka om att få en måltidsvän. Man kan också bara tycka om att träffa nya människor och dela en måltid med en ny bekantskap, påpekar Camilla Andersson.

För satsningen avsattes särskilda medel i årets budget.

- Det är positivt att vi nu kommer igång, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C). Vi vet att sociala kontakter är så viktiga för livskvaliteten och att äta tillsammans skapar en naturlig och otvungen samvaro.

Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad. Måltidsvännens portion betalas av kommunen. Den som vill bli måltidsvän kan kontakta Maria Jansson på maria.jansson@remove-this.tomelilla.remove-this.se. Den som vill ha en måltidsvän kontaktar sitt lokala hemtjänstområde.