Nyheter

Livskvalitet och Tomelilla hör ihop

Tomelilla kommuns livskvalitetsprogram är nu antaget. Programmet ersätter det tidigare miljömålsprogrammet och visar inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete fram till år 2030.

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för miljö och folkhälsa för åren 2021–2030, programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet.

– Vi har höga ambitioner för Tomelilla. Livskvalitetprogrammet ska hjälpa oss att tillsammans skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling med en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi vill hjälpa till att underlätta för individen att skapa sin egen livskvalitet, säger Per-Martin Svensson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar och tillhörande fokusområden med förbättringar och prioriteringar. Arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling ska bedrivas aktivt och genom mod, öppenhet samt nyfikenhet. Exempel på områden som tas upp i programmet är innovation och utveckling, barn och ungas perspektiv, och hållbara ekosystem.

En av Tomelillas utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten.

– Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter att skapa sin egen livskvalitet. Vi vill arbeta tillsammans med invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner för att förverkliga programmet. Alla kan bli medskapare av livskvalitetsarbetet och vi hoppas att detta ska engagera och inspirera många, säger Britt-Marie Börjesson kommundirektör.

Läs livskvalitetprogrammet i sin helhet.