Nyheter

Lekplatsen på Videgatan öppen

Nu är lekplatsen på Videgatan i Tomelilla tätort klar och öppen för allmänheten.  

Upprustningen av lekplatsen på Videgatan i Tomelilla tätort påbörjades i september och är nu öppen för lek. Lekattraktionerna på Videgatan fokuserar på barnens förmåga att klättra, ta sig igenom hinder och använda kroppens finmotorik och grovmotorik.

Lekplatsen är byggd av nästan enbart naturmaterial som robinia och lärk. Även fallunderlaget är i naturmaterial, i form av bark, för att lekplatsen på ett så naturligt sätt som möjligt ska smälta in i skogsbacken som ligger i anslutning.

För en tid sedan inledde kommunen en satsning på lekplatser, vilket resulterat i att de stora byarna fått nya lekplatser. Totalt kommer sex lekplatser i tätorten att rustas upp. Näst på tur efter Videgatan är Sölvegården som ska påbörjas i år. Därefter följer Norreplan och Marknadsgatan nästa år och Tingvallavägen och Hovslagaregatan under 2023. Sedan tidigare har de två lekplatserna i Stadsparken renoverats.