Nyheter

Lekplats Norreplan öppen för lek

Nu är Norreplans lekplats öppen! Det är den största i kommunen med ett lekområde på nästan 1 000 kvadratmeter. Lekytan är uppdelad i tre sektioner; en för de allra minsta barnen, en för barn mellan 3–12 år och en stor klätterställning för både stora och små i åldern 6 år och uppåt.

Lekplatsområdet består till största delen av konstgräs som underlag för att lekplatsen ska vara tillgänglig för alla. Konstgräset är 100 procent återvinningsbart. Framöver kommer det också att byggas en grillplats, sättas bänkar, belysning och planteras en massa nya växter.

Det finns många lekplatser att välja på i Tomelilla kommun. Du hittar alla samlade på tomelilla.se/lekplatser.

Välkommen att leka!