Nyheter

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-04

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 4 november 2019 kl.15.00, Intim, Folkets Park, Tomelilla.

 

Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se.

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 25 oktober 2019

 

Christer Yrjas
ordförande

Johan Linander
sekreterare