Nyheter

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-23

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 23 september 2019 kl.19.00,
Intim, Folkets Park, Tomelilla.

 

Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se.

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 12 september 2019

 

Christer Yrjas
ordförande

Johan Linander
sekreterare