Nyheter

Kungörelse: Naturminne en flerstammig bok på fastigheten Tjörneröd 1:17 i Tomelilla kommun

NATURSKYDD
Naturminne en flerstammig bok på fastigheten Tjörneröd 1:17 Tomelilla
kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 29 maj 2019 om bildande av naturminne av en
flerstammig bok på fastigheten Tjörneröd 1:17 i Tomelilla hålls tillgängligt på hos
aktförvararen på kommunkansliet i Tomelilla kommun under tiden den 7 juni 2019
till den 28 juni 2019.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress
www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men
överklagandet ska lämnas in till skane@remove-this.lansstyrelsen.remove-this.se eller till
Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2019.