Nyheter

Kungörelse: Flyttade fordon i Tomelilla kommun 2021-01-08

FLYTTADE FORDON
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats:

Sjöbo Autodemontering
Ommavägen 9
275 39 Sjöbo

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplats inom 3 månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

Registreringsnummer      Fabrikat         Typ            Ursprunglig uppställningsplats

Saknas                                Okänd             MC           Bakom reningsverket, Tomelilla
TWL659                              Volkswagen     PB            Långgatan 22, Tomelilla
SYK983                               Volvo               PB            Långgatan 24, Tomelilla
Saknas                                Okänd             Båtsläp     Per Lars Väg, Lunnarp


Tomelilla kommun/Securitas Sverige AB
parkering.mellanskane@remove-this.securitas.remove-this.se

010 - 470 10 00