Nyheter

Kultur på schemat

Under våren får femåringarna på Lärkans- och Ängens förskola ta del av en mängd kulturupplevelser i form av både dans, musik och teater. Alla aktiviteter hålls utomhus.

I dag var det dags för barnen att gå på väsenvandring, en musikteaterföreställning som hölls av Teater Trassel i Skogsbacken i Tomelilla. Vandringen blev en kombinerad kultur- och naturupplevelse där barnen fick möta karaktärer ur svensk folktro som exempelvis skogsrået och lyktgubben och lyssna till folkmusikduon Dråm.

Det är tack vare statsbidraget Skapande skola som aktiviteterna kan genomföras. Endast aktiviteter som hålls utomhus är bokade på grund av den pågående pandemi.

– Genom Skapande skola får barnen ta del av kulturella upplevelser, något som alla barn inte har möjlighet till att få hemifrån. Det främjar barnens fantasi att få ta del av kultur. De teatrar vi valt handlar om värdegrund, vänskap, hållbar utveckling och hur vi är mot naturen och mot varandra, säger Annie Persson pedagog på Lärkans förskola i Tomelilla.

Sammanlagt kommet Teater Trassel visa fyra teaterföreställningar för barnen under våren. De kommer även genomföra en konsert med temat trafik och miljö i samarbete med Cykelorkestern.

 

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till förskolors och skolors egen budget för kulturverksamhet.

Läs mer om Skapande skola på kulturrådets hemsida.